Gemakkelijk en snel huurtoeslag aanvragen

Huurtoeslag aanvragen kan gemakkelijk en snel met uw Digi-D code. Dit is uw persoonlijke inlogcode voor overheidsdiensten. Huurtoeslag is een financiële toelage voor de kosten van een huurwoning. Dit betekent dat het rijk u tegemoet komt bij de betaling van uw huurkosten. Huurtoeslag was vroeger beter bekend als huursubsidie.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u via deze site direct huurtoeslag aanvragen.

U kunt hier de hoogte van uw huurtoeslag berekenen.

Allereerst dient u in Nederland te wonen. Als u in Nederland woont kunt u onder bepaalde voorwaarden huurtoeslag aanvragen. Gebruik de onderstaande links om direct naar de inhoud op deze pagina te navigeren, of scroll naar beneden.

Leeftijd
U kunt huurtoeslag aanvragen vanaf de eerste maand nadat u achttien bent geworden. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u al voor uw 18e aanspraak kunt maken op huurtoeslag.

Aanvraagdatum van de huurtoeslag
U kunt huurtoeslag aanvragen vanaf het moment dat u op het adres van de woning staat ingeschreven. U hoeft er dus nog niet te wonen. De inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisgegevens (GBA) dient u bij uw gemeente te regelen. Als de inschrijving bij het GBA in het verleden ligt, dan is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf de datum van inschrijving teruggaand tot 1 januari 2012. Wilt u huurtoeslag aanvragen met terugwerkende kracht van voor 1 januari 2012, dan dient u hiervoor een geldig uitstel te hebben dat nodig is voor de aangifte inkomstenbelasting van het betreffende jaar.

Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning
Voor huurtoeslag aanvragen dient u de Nederlandse nationaliteit te hebben of in elk geval in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning uitgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als u de nationaliteit heeft van één van de landen uit de Europese Unie, dan heeft u automatisch een verblijfsvergunning voor Nederland. U hoeft deze dan dus niet aan te vragen. Mocht uw vergunningsaanvraag in behandeling zijn, dan houdt dat in dat u alleen recht hebt op huurtoeslag indien u in het verleden wél een geldige verblijfsstatus had en toen ook huurtoeslag ontving.

Inkomensgrenzen van de huurtoeslag
Hieronder staan de bedragen weergegeven die gelden voor de huurtoeslag 2016.
- Bent u alleenstaand en jonger dan de AOW leeftijd? Dan kunt u, tot een inkomen van € 21.950, huurtoeslag aanvragen;
- Bent u alleenstaand en ouder dan de AOW leeftijd? Dan kunt u, tot een inkomen van € 21.950, huurtoeslag aanvragen;
- Bent u samenwondend en jonger dan de AOW leeftijd? Dan kunt u, tot een inkomen van € 29.800, huurtoeslag aanvragen;
- Bent u samenwonend en ouder dan de AOW leeftijd? Dan kunt u, tot een inkomen van € 29.825, huurtoeslag aanvragen;

Benodigdheden voor aanvragen huurtoeslag
Voor het aanvragen van huurtoeslag heeft u een aantal zaken nodig. Pas als u de onderstaande gegevens bij de hand heeft kunt u huurtoeslag aanvragen. Het is noodzakelijk dat u de gegevens correct invult. Wanneer u onjuiste gegevens invult dan kan dat er toe leiden dat u aan het einde van het kalenderjaar huurtoeslag moet terugbetalen. Voor huurtoeslag aanvragen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Naam en adres van uzelf en uw eventuele toeslagpartner;
  • Uw burgerservicenummer en dat van uw eventuele toeslagpartner;
  • Uw rekeningnummer;
  • Inschatting van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner;
  • Gegevens van de gehuurde woning;
  • Gegevens van de verhuurder;
  • Een kopie, scan of foto van uw huurcontract.

Maximum vermogen voor de huurtoeslag
Voor de huurtoeslag is er sprake van een maximum vermogen. Om aanspraak te maken op huurtoeslag, moeten zowel uw vermogen als uw inkomen onder deze gestelde grenzen liggen. Als u over uw vermogen inkomstenbelasting betaalt (in box 3), dan geldt in principe dat u niet in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als u een deel van het jaar samenwoont met een partner of een medebewoner, dan hoeft zijn of haar vermogen niet meegenomen te worden in de berekening van uw huurtoeslag.

Hier kunt u direct huurtoeslag aanvragen.
Hulp nodig?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten van de huurtoeslag? Regel het hier.

Vragen?

Contacteer Huurtoeslag.